Valikko Sulje

Kylmälaitteiden digitalisointi älyllisillä ominaisuuksilla

Haluamme olla aktiivisesti mukana maailman ja teknologian kehityksessä. Laitemyynnin lisäksi haluamme viedä toimintamme uudelle tasolle ja tarjota asiakkaillemme kylmälaitteiden yhteyteen älyllisiä ominaisuuksia, jotka helpottavat laitteiden käyttöä ja huoltoa sekä tarjoavat aivan uudenlaista dataa laitteiden käytöstä.

Loppuvuodesta 2021 ELY-keskus myönsi Suomen myymäläkalusteelle 35 800 € tuen kylmälaitteiden älyllisten ominaisuuksien kehityshankkeelle. Elokuussa 2022 päätökseensä tulleen hankkeen lopputuote mahdollistaa laitteiden helpon ja huolettoman seurannan langattomasti. Kylmälaitteiden digitalisointi älyllisillä ominaisuuksilla varmistaa elintarvikkeiden kylmäketjun seurannan ja kylmälaitteiden optimaalisen toiminnan. Lämpötilan seurannan avulla ehditään esimerkiksi reagoimaan ajoissa laitteen poikkeuksellisiin lämpötilavaihteluihin erilaisten automaattisten, itse asetettujen hälytysarvojen kautta. Kehitystyö teeman parissa jatkuu tiiviisti vielä hankkeen päätyttyäkin.

Hanke on saanut tukea Euroopan unionilta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmassa.

Laitemyynnistä älyllisiin laitteisiin ja palveluihin

Ajatus kehityshankkeesta lähti liikkeelle havainnosta, että markkinoilla ei ollut saatavilla kylmälaitteita älyllisillä ominaisuuksilla, vaikka selvityksemme mukaan niille olisi suurta kiinnostusta. Halusimme vastata kysyntään ja täyttää selkeän markkinaraon voidaksemme palvella asiakkaitamme entistä laajemmin!

Hankkeen tavoitteena oli siirtyä pelkästä laitemyynnistä tarjoamaan älyllisiä laitteita ja ratkaisuja kehittämällä markkinoille kylmälaitemallisto, jossa on jo valmiiksi asennettuna älyllisiä ominaisuuksia. Olemme onnistuneet kehittämään tuotteen, jolla tarjoamme asiakkaillemme kylmälaitteiden yhteyteen älyllisiä ominaisuuksia, joilla asiakas voi seurata laitteiden lämpötilatietoja langattomasti!

Hankkeen tuotekehityksestä vastasi yrityksemme sähkötekninen asiantuntija Janne Hokkanen ja digitaalisen palvelupaketin kehittämisestä ja tuotteistamisesta sekä asiakkaan tarveanalyysistä hankkeen alkuvaiheessa yrityksen riveihin saapunut myyntipäällikkö Sami Juutilainen.

IOT

Laitteessa hyödynnetään IOT-tekniikkaa.

Lisäarvoa asiakkaille

Kylmälaitteiden digitalisoinnilla älyllisillä ominaisuuksilla helpotetaan käyttäjää seuraamaan laitettaan ja pitämään sen optimaalisessa kunnossa joka päivä. Parhaimmillaan älyllisten ominaisuuksien hyöydyntäminen kylmälaitteissa edistää ekologista ja taloudellista kestävyyttä; ne auttavat säästämään laitteiden energiankulutuksessa ja siten pienentämään laitteiden käytöstä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, ja asianmukaisen huollon ja huoltotarpeiden ennakoinnin avulla lisätään laitteiden käyttöikää huomattavasti. Lisäksi palvelulla tuotetaan laitteen omistajalle lisäarvoa tarjoamalla uudenlaista dataa kylmälaitteen käytöstä.

Langaton lämpötilanvalvonta lämpötilan hälytyksellä ennakoi laitehuollot, pidentää laitteen elinkaarta ja helpottaa omavalvonnan viranomaisvaatimuksia.

 

Kehitystyö jatkuu

Hankkeen aikana aloitettua kehitystyötä jatketaan vielä hankkeen päättymisen jälkeen hyödyntäen hankkeesta saatuja tuloksia ja kokemuksia. Hankkeen toteutumisessa meidät pääsi yllättämään globaali komponenttipula, mikä on väistämättä vaikuttanut hankkeen toteutumisaikatauluun. Tähän mennessä hankkeessa on rakennettu tuotteen prototyyppi-versioita ja tehty kehitystyötä näiden pohjalta. Tuotteistamista ja markkinointitapoja on suunniteltu ja myös koemarkkinointia on päästy tekemään yksittäisille asiakkaille.

Meillä lämpötilanseurannan kehitystyö jatkuu ja suunnitelmissa on myös muiden älyllisten lisäpalveluiden kehittäminen. Hankkeen aikana kehitetty tuote päästäneen lanseeraamaan alkuvuodesta 2023. Odotamme luottavaisina, millaisia mahdollisuuksia tämä aluevaltaus meille tulevaisuudessa avaa!

Tiedotamme aiheesta lisää, kun olemme valmiita tuomaan tuotteen markkinoille. Kerromme kiinnostuneille mielellämme lisää kehityshankkeesta ja kylmälaitteiden älyllisistä ominaisuuksista!

Kehitystyö kylmälaitteiden älyllisten ominaisuuksien parissa jatkuu hankkeen päätyttyäkin.