Valikko Sulje

Kohti tulevaisuuden menestystarinoita: kirkastettu visio ohjaa toimintaamme

Suomen Myymäläkaluste

Olemme jo pitkään pyrkineet olemaan alamme edelläkävijä, asiakaslähtöinen alamme ammattilainen. Muutoskyvykkyys liittyy vahvasti edelläkävijyyteen. Jotta yritykset voivat nykypäivänä menestyä dynaamisessa liiketoimintaympäristössä, on niiden tärkeää pysyä joustavina ja valmiina muutoksiin. Muutosten tekeminen ja uudistuminen ovat olennainen osa pitkäaikaista menestystä. Mekin olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että voimme tänäkin päivänä tarjota kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita asiakkaillemme.

Myynnin kasvun ja kehityksen myötä olemme päässeet kehittämään toimintaamme, palveluitamme sekä prosessejamme laajasti. Vuoden 2023 alusta lähtien yhtiön toimintaa jämäköitettiin myös hallitustyöskentelyn osalta. Ajatus hallitustyöskentelyn terävöittämisestä lähti käyntiin syksyllä 2022, kun yhtiön operatiivinen johto osallistui HHJ -kurssille. Kurssin aikana toimintaamme arvioitiin monelta eri kantilta. Samalla kirkastui ajatus, että haluamme hallituksen osaamista myös omien seiniemme ulkopuolelta. Iloksemme täytyy todeta, että löysimme juuri meidän tarpeisiimme sopivat jäsenet, jotka ovat aidosti kiinnostuneita niin yrityksen, kuin koko toimialankin kehittämisestä. Osaamista löytyy niin myymäläkalustamisen kuin teknologian puolelta.

Kaiken arkisen kiireen keskellä vision, strategian ja mission uudelleensanoittaminen oli jäänyt vähän puolitiehen. Ensimmäisen kerran matka tämän uudistustyön kanssa alkoi noin vuosi sitten. Koska koko liiketoimintamallimme on muuttunut siitä, mitä me olemme olleet aiemmin, tuli myös ajankohtaiseksi päivittää nämä asiat. Oli hienoa huomata se into ja motivaatio, millä niin hallitus, kuin koko henkilökuntammekin tarttui asiaan. Kaikkien osapuolten avoimella keskustelulla ja yhteistyöllä saimme aikaan sellaisen lopputuloksen, josta voimme olla todella ylpeitä. Ja tätä ilosanomaa haluamme mielellämme kertoa nyt eteenpäin.

Visio

Visio kuvastaa sitä, mitä kohti haluamme mennä. Yrityksen visio on olennainen osa sen strategiaa, sillä se antaa suunnan ja tavoitteet pidemmällä aikavälillä. Meidän visiomme on olla kylmälaitealan edelläkävijä. Mitä se käytännössä sitten tarkoittaa?

Olemme aktiivisesti mukana alamme kehityksessä. Omalla toiminnallamme haluamme olla mukana luomassa uudenlaista, elämyksellistä kaupassakäynnin kulttuuria ja asiointikokemusta. Tuomme asiakkaidemme menestyksen tueksi innovatiivisia kylmälaitteita. Uskallamme haaveilla, erottua joukosta ja toteuttaa erikoisempiakin ideoita. Olemme askelen edellä muita ympäristö- ja vastuullisuusasioissa, kylmälaitteiden energiatehokkuudessa, uusien innovaatioiden kehittämisessä ja markkinoinnissa sekä uusien mallien maahantuojana.

SMK Visio

Missio

Missio kertoo olemassaolomme syyn ja ydintehtävämme. Missio ohjaa yrityksen toimintaa ja päätöksentekoa. Vahvan mission avulla voimme saavuttaa visiomme. Missiomme on olla menestystarinoiden kylmälaitekumppani. Ydintehtävämme on auttaa asiakkaitamme menestymään omassa liiketoiminnassaan.

Olemme palveleva kylmälaitteiden toimittaja, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia kylmäkaluste-, laite- ja palveluratkaisuja asiantuntevasti, joustavasti sekä riskittömästi. Olemme aito ja luotettava kumppani ja asiakkaillemme paras vaihtoehto. Meidän vahvuuksiamme ovat mm. pitkät asiakassuhteet, toimitusvarmuus, nopeus, muuntautumiskyky ja asioinnin helppous.

SMK Missio

Arvot

Arvot kuvastavat yrityksen identiteettiä ja perusperiaatteita. Arvot näkyvät toiminnassamme päivätasolla monin eri tavoin. Myymäläkalusteen toimintaa ohjaavat arvot ovat yhdessä. asiakaskeskeisyys, uusiutuminen sekä vastuullisuus.

Yhdessä

Henkilöstömme on tärkein voimavaramme ja pidämme siitä huolta. Me kunnioitamme toisiamme sekä sidosryhmiämme ja arvostamme toistemme työtä. Kuuntelemme työyhteisömme jäseniä aktiivisesti ja kehitämme koko yritystä yhdessä ideoiden. Yhteisössämme vallitsee hyvä ja huumorintajuinen henki. Teemme töitä tosissaan, muttemme vakavasti.

Asiakaskeskeisyys

Olemme pala asiakkaidemme menestystarinoita. Asiakkaidemme menestyminen on meille tärkeää. Reagoimme asiakkaidemme yhteydenottoihin aina ripeästi. Helpon ja sujuvan asiakaskokemuksen avulla varmistamme, että asiakas voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Suosittelemme asiakkaalle aina hänen tarpeisiinsa parhaiten näkemiämme tuotteita, asiakkaan etua ajatellen. Tavoitteenamme on tyytyväisimmät asiakkaat.

SMK laitteet

Uusiutuminen

Yhteisön kehittyminen lähtee yksilöistä ja kehitämmekin työyhteisöämme jatkuvasti. Panostamme aktiivisesti myös henkilöstön kehittymiseen. Emme jumiudu menneeseen, vaan haastamme totuttuja käytänteitä sekä toimintamalleja. Emme pelkää epäonnistua ja kokeilemme rohkeasti uutta. Olemme ensimmäisten joukossa kehittämässä kylmäalaa ja elämyksellistä asiointikulttuuria.

Vastuullisuus

Olemme rehellisiä, avoimia ja pidämme antamamme lupaukset. Laitevalikoimastamme löytyy ajankohtaisia ja energiatehokkaita vaihtoehtoja. Tarjoamme asiakkaillemme korkealaatuisia, käyttöönottotarkastettuja ja kestäviä kylmäkalusteita, jotka täyttävät alan standardit ja vaatimukset. Huoltopalvelumme avulla laitteet ovat pitkäikäisiä ja käyttöoptimoituja. Vuosittainen ympäristö- ja vastuullisuussuunnitelma ohjaa työtämme kohti vastuullisempaa yritystoimintaa. Vuonna 2024 olemme mukana Keskuskauppakamarin Ilmasto-ohjelmassa ja olemme sitoutuneet laskemaan hiilijalanjälkemme.

Useampaan otteeseen luulimme olevamme jo valmiita varsinkin vision kanssa, mutta sinnikkäällä työllä ja suoralla palautteella saimme hiottua siitä lopulta sellaisen, johon me kaikki voimme yritysjohdosta työntekijöihin olla ylpeitä. Sekä alamme että ympäröivä maailma muuttuu jatkuvasti, ja voi olla, että nämä kaipaavat kirkastamista ja päivittämistä taas nopeammin kuin arvaammekaan. Yritysten on säännöllisesti tarkasteltava, että esimerkiksi visio on edelleen relevantti ja linjassa yrityksen tavoitteiden sekä arvojen kanssa.

Tietoisuus muutoksesta ja halu kehittyä ovat voimavaroja, jotka ohjaavat meitä eteenpäin. Kun katsomme taaksepäin ja arvioimme kulkemaamme matkaa, huomaamme, että jokainen pieni muutos on ollut askel kohti suurempaa tavoitetta. Olemme valmiita ottamaan vastaan uusia haasteita ja luomaan yhdessä uusia menestystarinoita. Kiitos sinulle, kun olet matkassamme mukana!